Colofon

Westervoorts Nieuwsblad

Het Westervoorts Nieuwsblad verschijnt tweewekelijks in de gemeente Westervoort.

 

Uitgever

Liemerse Nieuwsbladen bv

De Uyterling 15, 6920 BS Duiven

www.liemersenieuwsbladen.nl

Liemerse Nieuwsbladen bv is ook uitgever van het Duivens Nieuwsblad en het Zevenaars Nieuwsblad.

 

Drukwerk

BDUprint (Barneveld)

 

Verspreiding

Willems Verspreidingen (Duiven)

 

Bezorgklachten

0316 – 262 263

info@willemsverspreidingen.nl

 

Redactie

0316 – 280 682

redactie@westervoortsnieuwsblad.nl

Kopij voor de volgende editie moet de donderdag vóór verschijning om 10.00 uur binnen zijn.

 

Advertenties

0316 – 280 682

advertentie@westervoortsnieuwsblad.nl

 

Foto’s nabestellen

Wilt u een foto uit het Westervoorts Nieuwsblad nabestellen? Dan kunt u bellen naar 0316 – 280 682 of mailen naar redactie@westervoortsnieuwsblad.nl. Wilt u duidelijk aangeven om welke editie het gaat (datum), het paginanummer en de positie van de foto op de pagina.